Campingreglement en algemene voorwaarden

Campingreglement

Iedereen die op de camping verblijft, is verplicht zich aan deze voorschriften te houden

Aankomst en vertrek

 • Nieuwe kampeerders en bezoekers dienen zich bij aankomst aan te melden bij de receptie
 • Bij vetrek dient u de camping voor 12.00 te verlaten, anders wordt er automatisch een extra dag in rekening gebracht.

Plaats

De minimumafstand berekend op de grond tussen caravanplaatsen bedraagt 4 m. Er mag slechts één caravan per plaats zijn, behoudens het bepaalde in artikel 7, 7° van het uitvoeringsbesluit betreffende het caravanterrein.

Auto

 • Op het terrein mag u alleen maar stapvoets rijden. Denk aan de spelende kinderen.
 • De weg over de camping is een éénrichtingsweg.
 • Het is niet toegestaan uw auto op het terrein te wassen.

Parkeren

 • Uw auto parkeert u allèen op uw eigen plaats (met aangetrokken handrem).
 • Degene die na 22.00 uur terugkomt dient de auto op de parking bij de hoofdingang te parkeren.
 • De oprit van de camping wordt alleen als parking gebruikt door aankomende kampeerders of als de parking aan de openbare weg vol is.

Afval

Het huisafval wordt VERPLICHT gescheiden verzameld naast het grote, witte sanitairgebouw:

 • Glas in de glasbak
 • Plastic fles, zonder dop in de blauwe container
 • Tetrapak in de blauwe container
 • Blik in de blauwe container
 • Resterend afval in de groene container

Klein tuinafval

Gras en onkruid kunnen in de groene biobakken.

Grofvuil is niet welkom. Dit moet u mee naar huis nemen.

Nachtrust

Na 22.00 uur dient er algemene rust te heersen op de camping, vanaf middernacht algehele stilte. De slagboom is gesloten tussen 22.00 en 7.30. Bij aankomst na 22.00 uur begeeft men zich zonder gerucht naar tent of caravan zoals ook degenen die na middernacht uit de kantine terugkomen. Radio’s en andere apparatuur mogen zowel overdag als ’s nachts alleen hoorbaar zijn voor uzelf.

In geval van niet-naleving heeft de campingbeheerder het recht de uitrusting te verwijderen en in geval van weigering zullen de betrokken personen de camping moeten verlaten.

Sanitair

Kinderen onder de 6 jaar hebben alléen onder geleide van ouderen toegang tot het sanitair. Laat dit schoon achter. Meld eventuele ongeregeldheden direct bij de verantwoordelijke.

Chemische WC’s en sanitairemmers moeten worden geleegd in de daarvoor bestemde ruimte.

De infrastructuur die u ter beschikking wordt gesteld, moet absoluut worden gerespecteerd.

Na gebruik van de douches, toiletten, wastafels, enz. wordt u verzocht deze in perfect schone staat achter te laten.

Dieren zijn niet toegestaan in de sanitaire voorzieningen.

Bovendien is roken in de sanitaire voorzieningen ten strengste verboden.

Honden

Honden zijn toegestaan met inentingspapieren. Zijn dienen aangelijnd te zijn en geen overlast voor anderen te veroorzaken. Het uitlaten dient uiteraard buiten het kampeerterrein te geschieden, maar niet in de aangrenzende weides.

Gras

De u aangegeven plaats dient in goede staat onderhouden te worden. Het is verboden geulen of gaten te graven, steentjes of zand aan te brengen. Gelieve bij nat weer de grasmat zo weinig mogelijk te beschadigen en vraag indien nodig hulp van de verantwoordelijke bij vertrek. Een klein open vuur, zoals ook de barbecue is alleen toegestaan indien de grasmat niet beschadigd wordt.

Eventuele schade aan de campingvoorzieningen of ongevallen moeten onverwijld (binnen 24 uur) aan de campingbeheerder worden gemeld. Eventuele schade zal in rekening worden gebracht bij de verantwoordelijke persoon of personen. Indien de persoon of personen weigeren hieraan gevolg te geven, kan dit leiden tot de uitzetting van de persoon of personen.

Zwembad

Bij en rond het zwembad, en op het witte terras, mag geen drank of etenswaar worden genuttigd.

Gas

Gas wordt alleen verkocht in flessen tegen inruiling van een lege fles.

Veiligheid

Zonder uitdrukkelijke toestemming van de campingbeheerder mogen geen wapens of messen worden meegenomen. Iedere persoon die in het bezit is van enig wapen of dit gebruikt, op de camping of in de omgeving, zal onmiddellijk en zonder beroep worden verwijderd. Bovendien mag geen enkel kind in het bezit zijn van scherpe of stompe voorwerpen, lucifers of aanstekers.

Annuleringsvoorwaarden

Indien u een reservatie annuleert:

 • tussen 50 en 30 dagen voor aankomst: u verliest 10% van het verblijf.
 • tussen 30 en 15 dagen voor aankomst: u verliest 50% van het verblijf.
 • tussen 15 en 0 dagen voor aankomst: u verliest 100% van het verblijf.

Indien u uw verblijf moet onderbreken verliest u 100% van het verblijf.

 

De directie behoudt zich het recht voor de toegang of toelating van iedere persoon tot de camping te weigeren zonder zich te moeten verantwoorden.

De directie wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van diefstal of ongevallen (artikel 1383 van het Burgerlijk Wetboek).